Penktadienis, lapkričio 22, 2019
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

DĖL 2 PROC. GPM PARAMOS 2019 METAIS (UŽ 2018 METUS)

Nuoširdžiai dėkojame Visiems (darbuotojams, tėveliams, buvusiems mokiniams, palaikantiems mokyklą), parėmusiems gimnaziją praėjusiais metais, pervedant 2 proc. GPM sumos.

Jūsų parama mums padeda ugdyti Vaikus, sugebančius kūrybiškai mąstyti, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, gebančius aktyviai ir atsakingai integruotis į šiuolaikinę mūsų visuomenę, modernizuojant gimnazijos ugdymo procesą.

Prašytume ir šiemet paremti Žemaitės gimnaziją iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos.

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra įtvirtinta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė – nuo per mokestinį laikotarpį (2018 m.) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi iki 2 proc. paremti pasirinktą subjektą. Tikimės Jūsų supratingumo, paremiant mokyklą arba tėvų klubą „Drauge“ ir taip prisidedant prie ugdymo tobulinimo, mokinių skatinimo. Jums nutarus 2 proc. savo pajamų mokesčio skirti gimnazijai arba tėvų klubui (o tai reikia atlikti iki gegužės 1 d.), reikia užpildyti specialią formą FR0512 (internetu, kompiuteriu arba ranka, dėl pildymo galima (kviečiame) kreiptis į mokyklą). Ne prisijungimo per internetą būdu užpildytą formą paramos davėjas turi pristatyti į VMI užklijuotame voke su parašu.

Tie asmenys, kurie privalo pateikti savo metinę pajamų mokesčio deklaraciją, šią formą privalo pateikti kartu su deklaracija.

Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, nurodant, kiek procentų (iki 2 proc.) ketinate pervesti paramai.

Telšių Žemaitės gimnazijos rekvizitai:

Įmonės kodas: 190553261

Žemaitės gimnazijos tėvų klubo „Drauge“ rekvizitai:

Įmonės kodas: 300565052

Pagarbiai, direktorius Žydrūnas Želnys, tėvų klubo „Drauge“ prezidentė Jūratė Beržinienė

P. S.  Jei kyla neaiškumų, prašome skambinti tel. 78540 

 

Telšių Žemaitės gimnazija

2 proc. gyventojų pajamų mokesčių paramos lėšų panaudojimas 2018 metais

Eil. Nr. Prekių (paslaugų) pavadinimas Suma (Eur)
1. Gimnazijos reprezentacinės medžiagos 100-mečio programai įgyvendinti 2177,55
2. Vokai, pašto ženklai 31,98
3. Darbo teisės sąvadas 117,37
4. Lietuvos gimnazijų asociacijos nario mokestis 45,00
5. Transporto (autobuso) paslaugos 152,60
6. Knyga „Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 647,84
7. Mokinių civilinės atsakomybės draudimas 120,00
8. Medaliai, taurės 137,73
  IŠ VISO 3430,07

 

 Kitų paramos lėšų panaudojimas 2018 metais

Eil. Nr. Prekių (paslaugų) pavadinimas Suma (Eur)
1. Kopijavimo aparato nuoma ir mokestis už kopijas 1651,20
2. Medžiagos klasių paruošimui naujiems mokslo metams 785,65
3. Higienos prekės 111,42
  IŠ VISO 2548,27

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018