Kultūrinė pažintinė popietė gimnazijoje

VDATelšių Žemaitės gimnazijoje svečiavosi VDA Telšių fakulteto dėstytojai, kurie III-IV klasių gimnazistams pristatė studijų programas. Vilniaus Dailės akademijos profesorius Arūnas Gelūnas (buvęs kultūros ministras), dalyvaudamas atvirų durų dienoje VDA Telšių fakultete, pasakė: „Jei norite gerai praleisti laiką – studijuokit didmiesčiuose, o jeigu norit ko nors konkretaus išmokti – VDA Telšių fakultete“. Šiuos žodžius prisimena Skulptūros studijų vadovas, dėstytojas, profesorius – Osvaldas Neniškis. Fakulteto dėstytojų bendruomenė, perduodama tradicijas ir vertybinį pagrindą iš kartos į kartą, susiformavo per 80 metų. Buvę studentai sugrįžta dėstyti į VDA Telšių fakultetą. Absolventai, baigę studijas, geba savarankiškai planuoti meninę veiklą, dirbti komandoje su įvairių sričių specialistais ir susikurti darbo vietas sau ir kitiems.

Palanki studijų aplinka, individualus mokymas, kolegiški santykiai su studentais padeda siekti ne tik aukšto studijų rezultato, ne tik kūrybos, bet ir praktinių įgūdžių, – savo mintis išdėstė O. Neniškis, pakviestas į Telšių Žemaitės gimnazijoje surengtą popietę, kurios metu jis pristatė vieną iš VDA specialybių – taikomąją skulptūrą.

Kitas specialybes pristatė VDA Telšių fakulteto dekanas Ramūnas Banys.

Toma Citavičiutė, 3c kl.