Prasmingas sąskrydis Ariogaloje

CAM04575 SmallGegužės 7 dieną būrys I-II klasių gimnazistai drauge su istorijos mokytoja Vilija Vaičiuliene dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos jaunesniosios kartos XIII sąskrydyje Ariogaloje. Šio sąskrydžio tikslas – tęsti tautinės kultūros išsaugojimo tradicijas ir tinkamai paminėti Lietuvos kariuomenės karių, Laisvės kovotojų ir buvusių tremtinių bei politinių kalinių atminimą. Renginio metu mokiniai dalyvavo įvairiose sportinėse rungtyse, klausėsi istorinių pranešimų, pasakojimų apie kelionę „Misija Sibiras“, bendravo su jaunimu iš kitų miestų.