Ketvirtadienis, lapkričio 14, 2019
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Edukacinė išvyka į Žemitijos kultūrai svarbius centrus

Mūsų gimnazijos pirmokai, vykdydami projektą „Vyskupas Motiejus Valančius –  „ryškiausia žvaigždė mūsų XIX a. istorijos danguje“ (Vaclovas Biržiška)“, integruojančiame istoriją ir tikybą, balandžio 19 d. vyko į edukacinę kelionę, aplankydami Varnius, Kražius ir Bijotus. Gimnazistai, artėdami link Varnių, jau buvo informuoti, kad pirmiausia apsilankys Varnių šv. Petro ir Pauliaus katedroje, tačiau tik į ją nuvykę daugelis sužinojo, kad ji yra pastatyta brandžiojo Lietuvos baroko stiliumi, kad joje yra išlikęs Motiejaus Valančiaus vyskupiškas sostas ir kad jos kriptoje yra palaidota apie 10 Žemaičių vyskupų. Pamatė ir ten stikliniais dangčiais dengtuose karstuose gulinčius balzamuotus vyskupų Simono Mykolo Giedraičio ir Juozapo Arnulfo Giedraičio  palaikus. Sužinojo, kad šiais metais sukanka 200 metų, kai buvo išversta ir 5000 egzempliorių tiražu išleista vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio į lietuvių kalbą išversta Biblija. Žemaičių vyskupystės muziejuje atsiskleidė, kadXIX a. viduryje Varniai buvo tikrai svarbus kultūros židinys visoje Lietuvoje, nes ten veikusioje kunigų seminarojoje buvo ruošiami kunigai -  tikri tautos šviesuliai, sklaidę savo parapijose ne tik tikėjimo šviesą, bet ir propagavę blaivybę, lietuvišką, žemaitišką kalbą, poreikį lavintis ir šviestis.  Čia pateikta informacija naujomis spalvomis atskleidė vysk. Motiejaus Valančiaus asmenybę: išryškino jo kaip puikaus blaivybės sąjūdžio organizatoriaus savybes ir didžiulį autoritetą tarp žemaičių. Jie, pasižadėję vyskupui negerti degtinės iki mirties, savo pažado ištikimai laikėsi, todėl žemaičių vyskupystės žemėse labai greitai ir ilgam sumažėjo svaigalų pardavimo mastai.

Iš Varnių kelias nuvedė į Kražius ­– nuo XVII a., kai čia jėzuitai įsteigė kolegiją, daugiau negu du šimtmečiusbuvusį Žemaitijos švietimo ir religinio gyvenimo centrą. Čia Motiejus Valančius, dar būdamas trisdešimt trejų metų, buvo dirbęs gimnazijos kapelionu ir bibliotekos vedėju. Įspūdingoje, neseniai atrestauruotoje Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje mūsų gimnazistams buvo papasakota kraupi Kražių skerdynių istorija.  Iš didžiulio jėzuitų kolegijos 22 pastatų ansamblio likusiame pastate (bursoje), kur dabar įsikūręs Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras, susipažino su šios kolegijos reikšmingu vaidmeniu, sutelkiant čia ir išugdant daug garsių ir išsilavinusių asmenybių, tokių, kaip M.K. Sarbievijus, Vijūkas – Kojelavičius, Dionizas Poška ir kt. Čia susikūrė ir Juodųjų brolių draugija, siekusi Lietuvos išsivadavimo iš carinės Rusijos gniaužtų. Apie tai gimnazistai klausėsi, atlikdami užduotį – dėlionę, bandydami surinkti iš atskirų detalių Kražiuose stovėjusių istorinių pastatų vaizdus.

Edukacinė kelionė baigėsi Kražių kolegijos auklėtinio, rašytojo ir istoriko, Dionizo Poškos įsteigto pirmojo senienų muziejaus Lietuvoje Baublių aplankymu Bijotuose.

Kelionės dalyviai grįžo daug sužinoję, pamatę  ir supratę apie savo krašto praeitį, jos garsius veikėjus,  jų nuveiktus darbus ir jų išliekamąją vertę, įsipareigoję sekti jomis savo uoliu mokymusi ir visų pareigų atlikimu, atsakingu, sąmoningu, doru  ir blaiviu gyvenimu, kad taptų ne mažiau šviesiomis asmenybėmis, daug duosiančiomis savo kraštui ir jo ateičiai.

Tikybos mokytoja Loreta Raudytė

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Svečiai

Dabar svetainėje 27 svečiai (-ių) ir narių nėra