Ketvirtadienis, lapkričio 14, 2019
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Netradiciškai apie gilias tradicijas

 

Įsibėgėjus naujiems mokslo metams, spalio mėnesį, 2 gimnazinėse klasėse vyko netradicinė integruota dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) pamoka – susitikimas su kaimynystėje baltuojančios  Švč.  Mergelės Marijos  Ėmino į Dangų parapijos klebonu, prel. bažn.t. dr. kun. Juozu Šiuriu. Susitikti su II a klase spalio 5 d. prelatas atėjo į mūsų gimnaziją pats, nes bažnyčios grindys buvo impregnuojamos, o spalio 21 d. II b ir c klasių mokiniai svečiavosi pas jį bažnyčioje.

Antrokai labai dėmesingai klausėsi kunigo išminties apie dvasinių vertybių svarbą, didžiulę atsakomybę apsisprendžiant kurti šeimą, renkantis kunigystę arba  vienuolystę. Nors pamokos buvo netradicinės ir vyko II b ir c klasių mokiniams netradicinėse aplinkose – bažnyčioje, tačiau buvo kalbėta apie jau daugiau negu 2000 metų gyvuojančios krikščionybės, per 600 metų giliai įleidusios šaknis ir Žemaitijoje, vaidmenį ne tik visuomenės, bet ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Iš kartos į kartą perduodamas tikėjimas kartu su kultūrinėmis tradicijomis formuoja mūsų vertybes ir padeda tapti dorais žmonėmis, sukurti gražias šeimas. Jeigu šeimos būtų tikinčios, tai daugiau atsirastų pašaukimų ir į dvasinį luomą. Šiuo metu išgyvenama pašaukimų krizė, kaip  teigė prel. J. Šiurys, iš tikrųjų yra šeimos krizė.

Garbus dvasininkas nuoširdžiai atsakė į antrokų klausimus, kurių jie tikrai daug ir įdomių sugalvojo. Jie klausė ir apie kunigo gyvenimo džiaugsmus, ir apie iškylančius sunkumus, ir apie paties kunigo prel. J. Šiurio pašaukimą į kunigystę, kaip suprato, kad nori būti kunigu, ar buvo kilęs noras būti kuo kitu, apie kunigo kasdienybę, apie susidūrimus su apsėstaisiais.

Antrokai liko dėkingi prelatui už paskirtą brangų laiką, nuoširdų, pilną  išminties pasakojimą ir dovanas. Taip! Prel. J. Šiurys atsisveikindamas kiekvienam antrokui perdavė po dovaną – po ką tik iš spaustuvės parvežtą 2017 metų katalikišką kalendorių su visose mūsų vyskupijos parapijų bažnyčiose per šv. Kalėdas tradiciškai įrengiamų prakartėlių nuotraukomis.

   Tikybos mokytoja Loreta Raudytė

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Svečiai

Dabar svetainėje 33 svečiai (-ių) ir narių nėra