Penktadienis, rugsėjo 20, 2019
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Gražus bendruomeniškumo pavyzdys

Jau tapo mūsų gimnazijos tradicija, kad artėjant šv. Velykoms mokyklos vadovai, mokytojai ir mokiniai susiburia kaimynystėje esančioje Švč. Mergelės Marijos bažnytėlėje maldai už savo bendruomenę. Tokia gavėninio susitelkimo ir maldos vienų už kitus diena šiemet buvo kovo 22 - oji. šv. Mišias aukojo, jautrų pamokslą pasakė ir reikalingų malonių meldė svečias kunigas iš šv. Antano Paduviečio katedros kan. Vygintas Gudeliūnas.

Šį kartą gražų bendruomeniškumo pavyzdį parodė susibūręs mokytojų, mokinių ir jų tėvelių chorelis, vadovaujamas energingo chorvedžio, ir mokytojo, ir tėvelio viename asmenyje Gintaro Vaitkaičio. Iš visos širdies norisi dėkoti Jums, Gintarai, gimnazijos mokiniai Aušrine Fabijonavičiūte, Vilte Viliušyte, Airide Mineikaite, Jogilė Vaitkaitytė, Urte Veronika Uselyte, Emilija Gailiūte, Juste Klemanskaite, Ieva Trilikauskaite, Kotryna Beržinyte, Dovydai Gintvaini, mokytojos Lina Mušinskeine, Daliute Dambrauskiene, Raimonda Baltmiške, Vilija Vaičiuliene, Rosita Gaižauskiene, Dovile Brasiene ir Kotrynos mamyte Jūrate, kad atsiliepėte į kvietimą giedoti!

Nuoširdžiausia padėka ir Jums, puikios šv. Mišių tekstų ir maldavimų skaitovės Reda Grabinčiūte ir gimnazijos prezidente Egle Adomaityte!

Labai ačiū visiems Jums, mokytojai ir mokiniai, kurie dalyvavote ir Dievo palaimos sau ir savo šimtametės gimnazijos ateičiai meldėte!

Parodę gebėjimą susiburti, viltingai laukiame balandžio 28 dienos, kada vyks oficiali Telšių Žemaitės gimnazijos 100 – mečio šventė, kuri prasidės šv. Mišiomis. Kad jose giesmė būtų dar stipresnė ir skambesnė, kad nereikėtų samdyti svetimo choro, esame kviečiami prie jo jungtis dar gausesniu mokytojų, gimnazistų ir jų tėvelių būreliu. O kad malda būtų galingesnė, net ir tie, kurie balsų neturime, dalyvaukime, vienykimės mintimis, širdimis, pakeltomis į Viešpatį už visus dabartinius ir nuo pat pradžios čia dirbusius pedagogus ir mokslo pamatus gavusius išgarsėjusius ir tyliai gyvenusius gyvuosius po visą pasaulį išsibarsčiusius ir įvairiuose kraštuose mirusius, holokausto aukas, Rainių kankinius ar tėvynės laisvės kovose žuvusius šios mūsų gimnazijos auklėtinius.

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Svečiai

Dabar svetainėje 55 svečiai (-ių) ir narių nėra