Ketvirtadienis, lapkričio 14, 2019
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Gimnazijos bendruomenė pagerbė pirmąjį direktorių Antaną Simaitį

20180425 155418 SmallPrelatas Antanas Simaitis, vienas iš gimnazijos steigimo Žemaitijos sostinėje iniciatorių ir pirmasis jos direktorius (vadovavo gimnazijai 1918 – 1925 metais), ilsisi Salantų bažnyčios šventoriuje. Kanauninkas Andriejus Sabaliauskas kalbėdamas konferencijoje, vykusioje Žemaičių „Alkos“ muziejuje kovo devintą dieną, užsiminė, jog būtų gerai, kad ant A. Simaičio kapo atsirastų užrašas, liudijantis faktą, kad jis Telšių gimnazijai , sulaukusiai šiemet garbingo šimtmečio, vadovavo pirmuosius septynerius metus.

Balandžio 25 dieną Į Salantus nuvyko Žemaitės gimnazijos bendruomenės atstovai – direktorius Žydrūnas Želnys, pavaduotoja Astra Ladukaitė, gimnazijos mokinių prezidentė Eglė Adomaitytė, prelatas Juozas Šiurys, grupė mokytojų, gimnazijos prezidentūros nariai. Kartu su gimnazijos bendruomene vyko Telšiuose gyvenanti Antano Simaičio dukterėčia, provizorė Irena Simaitytė – Norvaišienė su sūnaus Daliaus šeima. Atvykusią bendruomenę pasitiko Salantų klebonas Juozas Rudys, lydimas būrelio parapijiečių.

Ant kapo buvo padėta atminimo lentelė , visi dar kartą prisiminė pirmąjį gimnazijos direktorių. Šio iškilaus direktoriaus biografiją trumpai priminė TŽG tikybos mokytoja Loreta Raudytė. Savo prisiminimais pasidalijo ponia Irena. Ji pasakojo, kad netekus tėvų, ją ir brolį priglaudė dėdė, rūpinosi jais ir išleido į mokslus. Dėdė buvęs labai geras ir doras žmogus. Antrojo pasaulinio karo metais pasisakė prieš nacių vykdomas žydų žudynes ir ragino parapijiečius juos gelbėti, kaip sakė I. Norvaišienė, pats irgi slapstė persekiojamus žydus, išsaugojo bažnyčios rūsyje paslėpęs akademinio lietuvių kalbos žodyno kartoteką (pusantro milijono žodžių)– ją iš Vilniaus į Salantus atvežė kalbininkas Antanas Salys(buvęs gimnazijos direktoriaus A. Simaičio mokinys) bijodamas, kad vokiečiai gali sunaikinti. Tai buvę maždaug dvi „padvados“ kortelių su įvairiais lietuviškais žodžiais. Už tai dėdė vėliau net padėką iš Lietuvos mokslų akademijos gavęs...

Prelatas Juozas Šiurys prisiminė, kad A. Simaitis buvo reto išsilavinimo žmogus – kalbėjo aštuoniomis kalbomis ir tikrai priklausė aukščiausiojo lygio tuometiniam inteletualiniam elitui. Tas elitiškumas,anot J. Šiurio, jaučiasi ir dabar Žemaitės gimnazijoje, nes bendruomenė išsaugojo įskiepytą dvasią, kultūrą, patriotiškumą.

Anglų kalbos mokytoja Elė Kakanauskienė

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Svečiai

Dabar svetainėje 23 svečiai (-ių) ir narių nėra