Konkurso „Malda už Lietuvą“ aidai

Trakų bazilikos šviesa Kan. Vyginto Gudeliūno nuotrauka SmallŠiais metais minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100 – metį , Telšių rajono tikybos mokytojų būrelio metodinė Taryba pakvietė VI – IX klasių mokinius dalyvauti konkurse „Malda už Lietuvą“. Maldas mokiniai turėjo patys sukurti ir užrašyti ranka, o ne atspausdinti, taip atkreipdami dėmesį į tai, kad kiekvienam mūsų lietuviškas raštas, lietuviška kalba yra didelė vertybė, protėvių ir tėvų išsaugota ir apginta kartu su tikėjimu ir laisve. Konkurso finalininkais buvo pripažinti keturiasdešimt septyni gražiausias maldas sukūrę mokiniai iš Janapolės, Viešvėnų, Kaunatavos pagrindinių, Telšių „Atžalyno“, „Kranto“, „Ateities“ progimnazijų ir Varnių Motiejaus Valančiaus, Luokės Vytauto Kleivos, Telšių Vincento Borisevičiaus ir Žemaitės gimnazijų.

Gražiausias maldas iš mūsų gimnazijos parašė Viktorija Bagdonaitė (I a kl.), Erika Bumblauskaitė (I b kl.), Gabija Gudauskaitė (I b kl.), Augustė Daugėlaitė (I c) ir Kotryna Petkutė (I c kl).

Visi konkurso finalininkai drauge su juos rengusiais mokytojais gegužės 10 dieną buvo pakviesti vykti į edukacinę išvyką „Atgaivinti tautos atmintį Trakų Dievo Motinos glėby“, nes Lietuvos vyskupai šiuos metus paskelbę Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metais.

Išvykos dalyviai pirmiausia aplankė Trakų baziliką, saugančią Vytauto laikus menantį stebuklingą Marijos Dievo Motinos paveikslą, prieš 300 metų vainikuotą iš Romos atsiųstomis karūnomis. 12 val. šv. Mišias aukojo į Trakus atvykę mūsų kunigai prel. J. Šiurys ir kan. V. Gudeliūnas. Šv. Mišios buvo transliuojamos per Marijos Radiją.

Pasibaigus maldų metui, Trakų bazilikos klebonas kun. Jonas Varaneckas savo svečius iš Telšių pakvietė prie lauke sustatytų stalų vaišintis iki soties dar šiltais tradiciniais Trakuose jau daugiau negu 600 metų gyvenančių karaimų kibinais. Po pietų Trakų bazilikoje kunigai J. Šiurys ir kan. V. Gudeliūnas įteikė padėkas gražiausias maldas už Lietuvą parašiusiems mokiniams. Savo viešnagę kunigaikščių mieste užbaigė ekskursija Trakų pilyje.

Kelionę į Trakus padengė Telšių raj. Savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius. Už tokią paramą labiausiai dėkojame gerbiamai vedėjai D. Mažeikienei. Už šiltus pietus didžiausia padėką tariame Trakų bazilikos bendruomenei ir klebonui kun. J. Varaneckui. Nuoširdžiausią ačiū už konkurso ir kelionės globą skiriame mūsų garbiems kunigams, ypač prel. J. Šiuriui, kuris susitarė, kad Trakuose turėtume įspūdingas šv. Mišias, džiugino, vaišindamas visus kelionės dalyvius ledais, pasirūpino, kad būtų paruoštas visų 47 maldų tentas. Jis dabar yra pakabintas palapinėje prie Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir kiekvienas Telšių gyventojas ar svečias gali užeiti ir ne tik perskaityti, bet įkvėpti maldų žodžių ir minčių patys imtis kilnesnių darbų dėl savo brangios Tėvynės.

Prelato J. Šiurio rūpesčiu per Marijos Radiją gegužės 15 d., 19 val. tiesioginės transliacijos iš Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Bažnyčios metu, buvo skaitomos Telšių miesto mokyklų mokinių sukurtos maldos, intarpuose skambant šios bažnyčios choro, vadovaujamo Ernestos Dargužienės, atliekamoms giesmėms. Skaitė ir mūsų pirmokės gimnazistės Augustė Daugėlaitė ir Ugnė Daraškevičiūtė, kurių balsais telšiškių mokinių gražiausi linkėjimai ir prašymai aidėjo radijo bangomis į visą Lietuvą ir, tikimės, jog pasiekė patį dangų.

Mokytoja Loreta Raudytė