Telšių krašto paveldo ypatumai

42199596 1558918180903731 770097772295618560 n SmallRugsėjo 21 dieną Telšių rajono savivaldybės kultūros skyrius kartu su Žemaitijos turizmo centru organizavo renginį „Telšių kultūros paveldas – Lietuvos valstybės kūrimo liudininkas“. Renginyje dalyvavo II klasių gimnazistai su istorijos mokytojomis Aina Šiaulyte ir Vilija Vaičiuliene.

Ekskursija prasidėjo Telšių Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, kurioje gidė Janina Bucevičė gimnazistus supažindino su Telšių miesto senamiesčio neogotikos stiliumi.

Mokiniai aplankė Telšių miesto kapinėse palaidotų savanorių, kurie kovojo dėl Lietuvos nepriklausomybės su bolševikais, kapus ir pagerbė jų atminimą.

Vėliau vyko į Plungės rajone esančią Brėvikių dvaro sodybą, kurioje gimė ir augo teisininkas, Vasario 16-osios akto signataras, Didžiojo Vilniaus seimo dalyvis ir Lietuvos Tarybos narys Stanislovas ir jo brolis, pirmasis Lenkijos prezidentas, Gabrielius Narutavičiai. Susirinko daugybė mokinių iš visos Lietuvos, atvažiavo svečių iš Lenkijos. Visi drauge sugiedojo Lietuvos, Lenkijos ir Europos Sąjungos himnus.

Alsėdžių kapinėse pagerbė ten palaidotus signatarą Stanislovą Narutavičių ir ten palaidotus 3 Rainių kankinius, kurie buvo suimti ir nukankinti dėl to, kad Vasario 16-ąją iškėlė Lietuvos trispalvę, priešinosi okupacijai.

Grįžę į Telšius gimnazistai apsilankė Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje. Pagerbė rūsyje palaidotą vyskupą, Lietuvos Tarybos narį, Lietuvos seimo vicepirmininką, Vasario 16-osios akto signatarą Justiną Staugaitį, kuris labai daug prisidėjo prie Telšių krašto žmonių švietimo, steigė bažnyčias, parapijas ir vienuolynus. Jo dėka Telšiuose buvo įkurta kunigų seminarija.