Antradienis, lapkričio 12, 2019

Biblioteka

Mokyklos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Ji turi visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti. Mokyklos biblioteka vykdo informacines ir edukacines funkcijas.

Mokyklos bibliotekininkė 

Rosita Gaižauskienė

el. p. biblioteka@tzg.lt

Bibliotekos ir skaityklos darbo laikas:

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertraukos laikas

Pirmadienis

8.00. – 16.30.

12.00. – 12.30

Antradienis

7.45. – 11.45.
12.15 - 13.45
14.30 - 17.00

12.00. – 12.30

Trečiadienis

8.00. – 16.30.

12.00. – 12.30

Ketvirtadienis

8.00. – 16.30.

12.00. – 12.30

Penktadienis

8.00. – 16.30.

12.00. – 12.30

Šeštadienis

Poilsio diena

-

Sekmadienis

Poilsio diena

-

Paskutinis mėnesio penktadienis - sanitarinė diena.

Bibliotekos tikslai:

 •  visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei sudaryti sąlygas asmenybės savarankiškam tobulėjimui;
 •    plėtoti bibliotekos kaip informacinio centro veiklą.

Bibliotekos uždaviniai:

 •    tobulinti informacinių, komunikacinių paslaugų teikimą, naudojant šiuolaikines informacines technologijas;
 •    kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą bibliotekos dokumentų fondą;
 •    padėti ugdyti moksleivių asmeninius, komunikacinius, informacinius ir kritinio mąstymo gebėjimus;
 •   skatinti skaitymą, populiarinti gimnazijos bibliotekos fondus ir paslaugas visai gimnazijos bendruomenei.

Bibliotekos veiklos sritys:

 • Bibliotekos fondo tvarkymas;
 • Vadovėlių fondo tvarkymas;
 • Administracinis darbas.

Paslaugos:

knygų išdavimas į namus;

 • informacijos teikimas apie bibliotekoje naujai gautas knygas ir vadovėlius;
 • reikalingos literatūros ir informacijos paieška;
 • individuali pagalba renkantis literatūrą.

Bibliotekos tvarką numato: naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės, bendrosios skaityklos taisyklės, kompiuterizuotos skaityklos taisyklės.

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018