Ketvirtadienis, lapkričio 14, 2019

„Lyderių laikas 2“

Telšių Žemaitės gimnazija įsitraukė į projektą „Lyderių laikas 2“ 2012 metais. Projekte taip pat dalyvauja Telšių „Džiugo“ gimnazija, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija,  Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, Telšių švietimo centras ir Telšių r. savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyrius.

Vykdant projektą „Lyderių laikas 2“, buvo sukurtas Telšių rajono unikalus lyderystės modelis „Visų lygmenų švietimo lyderystės sistemos sukūrimas Telšių rajono savivaldybėje“ bei įgyvendinta jo kūrėjų vizija, praktiškai tapusi Telšių rajono švietimo lyderių bendrija (TŠLB), kuri aktyviai veikia ir dabar.

TŠLB sudaro 3 metų kadencijai deleguoti mokyklų lyderių grupių (MLG), Administracijos, TŠC, Telšių rajono mokinių parlamento, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Telšių rajono skyriaus, Telšių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto atstovai. Bendrijos veiklą kasmet koordinuoja vis kita gimnazija. Koordinuojančios mokyklos vaidmuo 2017 metais perduotas Telšių Žemaitės gimnazijai.

Šios bendrijos pagrindinis tikslas – inicijuoti lyderystės vystymąsi Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, burti švietimo bendruomenes ir socialinius partnerius sėkmingo vaiko ugdymui(si). Bendrijos veikla apima platų ratą asmenų, kuriems rūpi švietimas. Į lyderystės veiklas įtraukti pedagogai, vadovai, švietimo skyrius ir švietimo centras, politikai, tėvai ir mokiniai.

Bendrija nuolatos telkia rajono bendruomenę švietimo iniciatyvoms įgyvendinti, inicijuoja su lyderyste susijusius projektus ir mokymus, organizuoja forumus. Veikdama drauge su mokyklose suburtomis lyderių grupėmis, Telšių rajono švietimo lyderių bendrija skatina visų lygmenų švietimo bendruomenės narių įsitraukimą ir rezultatyvų bendradarbiavimą, ugdant sėkmingą žmogų.

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018