Antradienis, lapkričio 12, 2019

NEPAMOKINĖS VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS 2019 M.

TELŠIŲ ŽEMAITĖS GIMNAZIJA

NEPAMOKINĖS VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS

2019 METAI

RENGINYS ATSAKINGI UŽ RENGINĮ NUMATOMA DATA

1.Kultūrinė pažintinė diena. Žemaitės dramos teatras – ‚Spalvuotu guzikieliu rožončius“ spektaklis skirtas Žemaitijos vardo paminėjimo 800 metų jubiliejui

Mokytoja R. Urbonienė

         01.11


2. Sausio 13-osios paminėjimas Istorijos mokytojai ir gimnazistų aktyvas 01.13
3. Sveikatingumo diena ‚Judėk ir stiprėk“ Kūno kultūros mokytojai 01.21
4. Susitikimas su pirmakursiais Gimnazistų aktyvas 01.24
5. Šimtadienis III kl. mokiniai 02.01
6.Vasario16-osios minėjimas. Gimnazijos mokinių prezidento inauguracija (su tėvais) Gimnazistų aktyvas ir istorijos mokytojai 02.15

7. Kovo 11-osios minėjimas

„Aš laisvės vaikas“

Gimnazistų aktyvas ir meno būrelio mokytojai

03.09

8. . Intelektualinis žaidimas „Titanų kovos“ (su tėvais) Geografijos mokytoja ir gimnazistų aktyvas

03 mėn.

9. Karjeros projektavimas Karjeros koordinatorė, gimnazistų aktyvas 03 mėn.
10. Savaitė be patyčių Socialinis pedagogas, gimnazistų aktyvas 03 mėn.
11. Šv. Mišios už gimnazijos bendruomenę Tikybos mokytojas 04.18
12. Mišrus tinklinio turnyras, skirtas S. Žvirzdino taurei laimėti Kūno kultūros mokytojai

04 mėn.

13. „Mandarinai – 2019“ Gimnazijos mokinių prezidentūra 05 mėn.
14. Padėkos diena “AČIŪ JUMS“ Neformaliojo ugdymo organizatorė 05 mėn.
15. Paskutinio skambučio šventė Gimnazistų aktyvas – III kl. mokiniai 05 mėn.
16. Edukacinė-pažintinė išvyka į Žemaitės gimtinę (Bukantės dvarelis) Klasių vadovai 06 mėn.
17. Atestatų įteikimo šventė Gimnazistų aktyvas 07 mėn.
18. Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių             diena Gimnazistų aktyvas 09. 01
19. Aktyvaus judumo diena Kūno kultūros mokytojai 09.17
20. Europos kalbų diena Kalbų mokytojai ir mokiniai             09. 26          
21. Mokytojų diena IV- ų kl. mokiniai 10. 05
22. Prevencijos programai skirti renginiai

Socialinis pedagogas

           10 mėn.
23. Pirmokų krikštynos „Aš gimnazistas“ Gimnazistų aktyvas ir II kl. mokiniai 10 mėn.
24. Naktis mokykloje Gimnazistų aktyvas, mokinių prezidentūra 10 mėn.
25. Vėlinių minėjimas „Anapus saulės“ Tikybos mokytojas, I- ų kl. mokiniai 11mėn.
26. Tolerancijos diena Gimnazistų aktyvas – I kl. mokiniai 11mėn.
27. Socialinė veikla – lapų grėbimas Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams 11mėn.
28. Krepšinio turnyras buvusios gimnazijos mokinių prezidentės Donatos Motuzaitės taurei laimėti Kūno kultūros mokytojai 11 mėn.
29. Edukacinė vakaronė „Nusipinkime Adventinį vainiką“(su tėvais) Etnokultūros būrelio mokytojas 12 mėn.
30. Intelektualinis žaidimas „Titanų kovos“ (su tėvais) Geografijos mokytojas ir mokiniai 12 mėn.
31. Tėvų profesijų savaitė gimnazijoje Klasių vadovai 12 mėn.
32. Gerumo akcija „Tegul, Kalėdos aplanko kiekvieną“ Mokinių prezidentūra 12 mėn.
33. Adventinis rytmetis (su tėvais) Gimnazistų aktyvas, meno būrelių mokytojas 12 mėn.

34. Kalėdinis pramoginis

renginys – karnavalas

Gimnazistų aktyvas – IV-ų klasių mokiniai 12 mėn.

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018