Antradienis, lapkričio 12, 2019

Darbo užmokestis

Bruto VDU ataskaita 2013 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2014 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. I-II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. IV ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. III ketv.

 

Telšių Žemaitės gimnazija, 190553261
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2019 m. liepos 11 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2019 m. 2 ketvirtis 2018 m.
1 Bibliotekininkas 1,00 865,23 652,55
2 Budėtojas 1,00 567,81 441,49
3 Darbininkas 1,00 565,84 412,41
4 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 822,98 575,88
5 Direktorius 1,00 2530,50 1629,73
6 Informacinių technologijų specialistas 1,00 661,47 446,13
7 Kiemsargis 2,00 550,39 400,26
8 Mokytojas be kv.kategorijs 3,93 1200,52 919,65
9 Mokytojas su kv.kategorija 23,76 1393,78 1051,75
10 Pavaduotoja ugdymui 1,00 1605,59 1161,40
11 Raštinės administratorius 1,00 736,99 490,07
12 Sargas 4,00 673,94 398,82
13 Socialinė pedagogė 0,50 1231,87 743,75
14 Valytojas 5,00 568,88 346,48

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018