Penktadienis, rugsėjo 21, 2018

Darbo užmokestis

Bruto VDU ataskaita 2013 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2014 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. I-II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. IV ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. III ketv.

 

Telšių Žemaitės gimnazija, 190553261
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. rugpjūčio 13 d.
      Vienam etatui
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m. 2 ketvirtis 2017 m.
1 Bibliotekininkas   652,16 645,24
2 Budėtojas   445,41 0,00
3 Darbininkas   199,05 196,67
4 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams   575,55 563,68
5 Direktorius   1605,90 1597,07
6 Informacinių technologijų specialistas   441,69 423,40
7 Kiemsargis   398,10 392,03
8 Mokytojas be kv.kategorijs   779,10 794,15
9 Mokytojas su kv.kategorija   799,73 822,44
10 Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorė   621,11 648,57
11 Pavaduotoja ugdymui   1149,90 1262,09
12 Raštinės administratorius   488,79 484,52
13 Sargas   581,15 503,23
14 Socialinė pedagogė   668,58 673,28
15 Valytojas   415,69 416,56

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas