Antradienis, birželio 19, 2018

Darbo užmokestis

Bruto VDU ataskaita 2013 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2014 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. I-II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. IV ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. III ketv.

 

Telšių Žemaitės gimnazija, 190553261
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. balandžio 9 d.
      Vienam etatui
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m. 1 ketvirtis 2017 m.
1 Bibliotekininkas   641,81 645,24
2 Budėtojas   380,00 0,00
3 Darbininkas   395,13 196,67
4 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams   566,86 563,68
5 Direktorius   1599,42 1597,07
6 Informacinių technologijų specialistas   435,44 423,40
7 Kiemsargis   398,10 392,03
8 Mokytojas be kv.kategorijs   782,85 794,15
9 Mokytojas su kv.kategorija   793,25 822,44
10 Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorė   621,11 648,57
11 Pavaduotoja ugdymui   1143,41 1262,09
12 Raštinės administratorius   482,24 484,52
13 Sargas   509,15 503,23
14 Socialinė pedagogė   668,58 673,28
15 Valytojas   445,56 416,56

Gimnazijos himnas

Informacija

Informacija 8-tų klasių 
mokiniams, norintiems nuo 
2018-09-01 mokytis būsimoje 
I-oje gimnazijos klasėje.
---------------------------
Nuo balandžio 1 d.
priimame prašymus

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas