Pirmadienis, kovo 19, 2018

Darbo užmokestis

Bruto VDU ataskaita 2013 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2014 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. I-II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. IV ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. III ketv.

 

Telšių Žemaitės gimnazija, 190553261
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2017 m. gruodžio 31 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2017 m. 4 ketvirtis 2016 m.
1 Bibliotekininkas 1,00 732,61 586,04
2 Darbininkas 1,00 428,81 375,75
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 661,58 477,01
4 Direktorius 1,00 1605,06 1709,58
5 Informacinių technologijų specialistas 1,00 467,48 410,82
6 Kiemsargis 2,00 428,81 376,08
7 Mokytojas be kv.kategorijs 4,50 916,17 756,30
8 Mokytojas su kv.kategorija 31,50 915,98 714,70
9 Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorė 0,50 732,61 664,93
10 Pavaduotoja ugdymui 1,00 1609,69 1244,04
11 Raštinės administratorius 1,00 575,69 481,16
12 Sargas 3,00 533,93 537,70
13 Socialinė pedagogė 0,50 751,65 646,70
14 Valytojas 4,00 490,79 394,30

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas

Kvietimas

kvietimas