Ketvirtadienis, rugsėjo 19, 2019

Darbuotojų sarašas

Telšių Žemaitės gimnazija

Darbuotojų sąrašas

2018–2019 mokslo metai

 
Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos, dėstomi dalykai

I. VALDYMAS, ŠVIETIMO PAGALBA IR BIBLIOTEKA

1. Žydrūnas Želnys

II vadovų kvalif. kateg.,

matem. vyr.  mokyt.

Direktorius
2. Astra Ladukaitė

II vadovų. kvalif. kateg.,

lietuvių k. mokyt. metod.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių k.
4. Loreta Zuokienė  soc. pedagogas Soc. pedagogė
5. Rosita Gaižauskienė  mokytojas Bibliotekininkė

II. MOKYTOJAI  (pagrindinė darbovietė)

1. Loreta Raudytė

tikyb. vyr. mokyt.,

lotynų k. vyr. mokyt.

Mokytoja, tikyba,

lotynų k.

2. Rima Misiūrienė lietuvių k. vyr. mokyt. Mokytoja, lietuvių k.
3. Dalia Pabrėžienė lietuvių k. mokyt. metod. Mokytoja, lietuvių k.
4. Aušra Trepkevičienė lietuvių k. vyr. mokyt. Mokytoja, lietuvių k.
5. Rasa Blaževičienė anglų k. mokyt. metod. Mokytoja, anglų k.
6. Raimonda Baltmiškė anglų k. vyr. mokyt. Mokytoja, anglų k.
7. Elena Kakanauskienė anglų k. vyr. mokyt. Mokytoja, anglų k.
8. Kristina Griciuvienė anglų k. vyr. mokyt. Mokytoja, anglų k.
9.

Daliutė

Dambrauskienė

vokiečių  k. vyr. mokyt.,

rusų k. mokyt. metod.

Mokytoja, vokiečių k.,

rusų k.

10. Vida Jablonskienė rusų k. vyr. mokyt.

Mokytoja, rusų k.,

ekonomika

11. Bronislava Grigaitė matem. vyr. mokyt. Mokytoja, matematika
12. Ala Mingėlienė matem. vyr. mokyt. Mokytoja, matematika
13. Daiva Žvirblienė matem. vyr. mokyt. Mokytoja, matematika
14. Alma Linkevičiutė IT vyr. mokyt.

Mokytoja,

informacinės technologijos

15. Salomėja Gustienė chemijos mokyt. metod. Mokytoja, chemija
16. Eugenija Šešplaukienė biologijos mokyt. metod. Mokytoja, biologija
17. Vilija Vaičiulienė istorijos mokyt. metod. Mokytoja, istorija, pilietiškumo pagrindai, teisė
18. Aina Šiaulytė istorijos mokyt. metod. Mokytoja, istorija, pilietiškumo pagrindai
19. Aurelija Šviežikienė geografijos mokyt. metod. Mokytoja, geografija
20. Regina Nostienė dailės, technologijų vyr. mokyt.

Mokytoja, dailė,

technologijos

21. Rolandas Skarbalius muzikos vyr. mokyt. Mokytojas, muzika
22. Vida Statkienė kūno k. vyr. mokyt. Mokytoja, kūno kultūra
23. Ernestas Regelskis mokytojas Mokytojas, kūno kultūra
24. Rūta Jonkienė mokytojas

Mokytoja, sporto šokis,

šokis

25. Lina Mušinskienė etikos mokyt. metod., fizikos mokytojas Mokytoja, etika, fizika
26. Rasa Urbonienė choreografijos vyresn. mokyt. Mokytoja, etnokultūros, renginių organizatorių b.

III. MOKYTOJAI  (nepagrindinė darbovietė)

1. Sonata Albrikienė lietuvių k. mokyt. metod. Mokytoja, lietuvių k.
2. Rima Gintalienė biologijos mokyt. metod. Mokytoja, biologija
3. Audrius Skukauskas technologijų mokyt. metod., fotografijos mokytojas Mokytojas, fotografija
4. Isidora Stonienė psichologijos vyr. mokytojas Mokytoja, psichologija
5. Remigijus Tamaševičius fizikos vyr. mokytojas Mokytojas, fizika
6. Aušra Šlajienė muzikos mokyt. metod. Mokytoja, vokalinis instrumentinis ansamblis
7. Rima Danėlevičienė matematikos mokyt. metod. Mokytoja, matematika
8. Gintaras Vaitkaitis muzikos mokyt. metod. Mokytojas, choras

IV. ADMINISTRACINIS IR PAGALBINIS PERSONALAS

1. Kazys Streckis   darbų vyr. mokyt.

Direktoriaus pavaduotojas

ūkio ir bendriesiems reikalams,  technologijos

2. Dovilė Brasienė Raštinės administratorė
3. Gedas Girdvainis Informacinių technologijų specialistas
4. Stanislava Paulauskienė Kiemsargė
5. Stanislovas Paulauskis Kiemsargis
6. Kęstutis Jastrumskis Darbininkas
7. Danutė Baliutavičienė Valytoja
8. Regina Varpiotienė Valytoja
9. Elena Petkevičienė Valytoja
10. Dalija Žimkienė Valytoja
11. Juzefa Avelienė Sargė
12. Vaidotas Lapinskas Sargas
13. Virmuntas Lapinskas Sargas
14. Romas Rekašius Sargas
15. Dalia Pliuškienė Budėtoja
15. Vaida Urvakienė

Visuomenės sveikatos

priežiūros specialistė (Telšių raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotoja)

 

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018