Penktadienis, lapkričio 22, 2019

Darbuotojų sarašas

Telšių Žemaitės gimnazija

Darbuotojų sąrašas

2019–2020 mokslo metai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos, dėstomi dalykai

I. VALDYMAS, ŠVIETIMO PAGALBA IR BIBLIOTEKA

1. Žydrūnas Želnys

II vadovų kvalif. kateg.,

matem. vyresn.  mokyt.

Direktorius
2. Astra Ladukaitė

II vadovų. kvalif. kateg.,

lietuvių k. mokyt. metod.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių k.
4. Loreta Zuokienė  soc. pedagogas Soc. pedagogė
5. Rosita Gaižauskienė  mokytojas Bibliotekininkė

II. MOKYTOJAI  (pagrindinė darbovietė)

1. Loreta Raudytė

tikyb. vyresn. mokyt.,

lotynų k. vyresn. mokyt.

Mokytoja, tikyba,

lotynų k.

2. Sonata Albrikienė lietuvių k. mokyt. metod. Mokytoja, lietuvių k.
3. Rima Misiūrienė lietuvių k. vyresn. mokyt. Mokytoja, lietuvių k.
4. Dalia Pabrėžienė lietuvių k. mokyt. metod. Mokytoja, lietuvių k.
5. Aušra Trepkevičienė lietuvių k. vyresn. mokyt. Mokytoja, lietuvių k.
6. Rasa Blaževičienė anglų k. mokyt. metod. Mokytoja, anglų k.
7. Kristina Daškevičiūtė anglų k. mokyt. Mokytoja, anglų k.
8. Elena Kakanauskienė anglų k. vyresn. mokyt. Mokytoja, anglų k.
9. Kristina Griciuvienė anglų k. vyresn. mokyt. Mokytoja, anglų k.
10.

Daliutė

Dambrauskienė

vokiečių  k. vyresn. mokyt.,

rusų k. mokyt. metod.

Mokytoja, vokiečių k.,

rusų k.

11. Vida Jablonskienė rusų k. vyresn. mokyt.

Mokytoja, rusų k.,

ekonomika

12. Bronislava Grigaitė matem. vyresn. mokyt. Mokytoja, matematika
13. Ala Mingėlienė matem. vyresn. mokyt. Mokytoja, matematika
14. Daiva Žvirblienė matem. vyresn. mokyt. Mokytoja, matematika
15. Alma Linkevičiutė IT vyresn. mokyt.

Mokytoja,

informacinės technologijos

16. Salomėja Gustienė chemijos mokyt. metod. Mokytoja, chemija
17. Eugenija Šešplaukienė biologijos mokyt. metod. Mokytoja, biologija
18. Vilija Vaičiulienė istorijos mokyt. metod. Mokytoja, istorija, pilietiškumo pagrindai, teisė
19. Aina Šiaulytė istorijos mokyt. metod. Mokytoja, istorija, pilietiškumo pagrindai
20. Aurelija Šviežikienė geografijos mokyt. metod. Mokytoja, geografija
21. Regina Nostienė dailės, technologijų vyresn. mokyt.

Mokytoja, dailė,

technologijos

22. Rolandas Skarbalius muzikos vyresn. mokyt. Mokytojas, muzika
23. Vida Statkienė kūno k. vyresn. mokyt. Mokytoja, fizinis ugdymas
24. Ernestas Regelskis mokytojas Mokytojas, fizinis ugdymas
25. Rūta Jonkienė mokytojas

Mokytoja, sporto šokis,

šokis

26. Lina Mušinskienė etikos mokyt. metod., fizikos mokytojas Mokytoja, etika, fizika
27. Rasa Urbonienė choreografijos vyresn. mokyt. Mokytoja, etnokultūros, renginių organizatorių b.

III. MOKYTOJAI  (nepagrindinė darbovietė)

1. Rima Gintalienė biologijos mokyt. metod. Mokytoja, biologija
2. Audrius Skukauskas technologijų mokyt. metod., fotografijos mokytojas Mokytojas, fotografija
3. Isidora Stonienė psichologijos vyresn. mokytojas Mokytoja, psichologija
4. Remigijus Tamaševičius fizikos vyresn. mokytojas Mokytojas, fizika
5. Aušra Šlajienė muzikos mokyt. metod. Mokytoja, vokalinis instrumentinis ansamblis
6. Rima Danėlevičienė matematikos mokyt. metod. Mokytoja, matematika
7. Gintaras Vaitkaitis muzikos mokyt. metod. Mokytojas, choras

IV. ADMINISTRACINIS IR PAGALBINIS PERSONALAS

1. Kazys Streckis   darbų vyresn. mokyt.

Direktoriaus pavaduotojas

ūkio ir bendriesiems klausimams, technologijos

2. Dovilė Brasienė Raštinės administratorė
3. Irmantas Pilipavičius Informacinių technologijų specialistas
4. Stanislava Paulauskienė Kiemsargė
5. Stanislovas Paulauskis Kiemsargis
6. Zigmantas Jonavičius Darbininkas
7. Danutė Baliutavičienė Valytoja
8. Regina Varpiotienė Valytoja
9. Elena Petkevičienė Valytoja
10. Dalija Žimkienė Valytoja
11. Jonas Avelis Sargas
12. Vaidotas Lapinskas Sargas
13. Virmuntas Lapinskas Sargas
14. Romas Rekašius Sargas
15. Dalia Pliuškienė Budėtoja
Vaida Urvakienė

Visuomenės sveikatos

priežiūros specialistė (Telšių raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotoja)

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018