Penktadienis, lapkričio 22, 2019

Mokyklos misija, vizija, vertybės

TELŠIŲ ŽEMAITĖS GIMNAZIJA

MISIJA

Telšių Žemaitės gimnazija yra Telšių rajono savivaldybės mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies bei vidurinio ugdymo programas ir teikianti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą. Čia įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visuma įgalina mokinius patirti sėkmę pasirinktame profesinės karjeros kelyje bei asmeniniame gyvenime ir tapti veikliu ir atsakingu Lietuvos valstybės piliečiu.

VIZIJA

Telšių Žemaitės gimnazija – geros mokyklos bruožais pasižyminti institucija, kurioje nuolatinis bendruomenės mokymasis ir įgalinanti lyderystė garantuoja personalizuotą kiekvieno mokinio ugdymą ir ugdymąsi bei jo asmenybės ūgtį.

VERTYBĖS

   

  • Gimnazijos bendruomenės narių saugumas.
  • Siekis  tobulėti, mokytis.
  • Bendradarbiavimas ir įsipareigojimas bei atsakomybė už savo veiklą.
  • Pilietiškumas ir pagarba žmogui.

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018