Penktadienis, rugsėjo 21, 2018
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Japonijos kultūros ir menų projekto laureatė

2018 SmallGegužės 4 dieną Vilniaus universiteto botanikos sode vyko nacionalinio projekto „Wabi Sabi: tobulumas netobulume2",  kurį jau antrąjį kartą vykdė Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Japonijos ambasada Lietuvoje, baigiamasis renginys. Jame dalyvavo apie šimtą šešiasdešimt LR moksleivių ir mokytojų. Šiame projekte dalyvaujantys moksleiviai susipažino su Tekančios saulės šalies kultūra ir kūrė keturių rūšių daiktus – bento dėžutes (dėžutė priešpiečiams susidėti), aitvarus, vėduokles ir vandens žibintus – tai savotiškas vėlinių žvakių Lietuvoje atitikmuo. Jie leidžiami per mirusiųjų pagerbimo šventę rugpjūčio mėnesį.

Į uždarymo šventę vyko septyni TŽG gimnazistai, kartu su jais šeši „Kranto“ progimnazijos septintokai, lydimi dailės ir technologijų mokytojos Jolantos Bieliauskienės.

Pasak dalyvavusių, šventė buvo nuostabi – moksleiviai skraidino savo sukurtus aitvarus, plukdė vandens žibintus, galėjo apžiūrėti projekto dalyvių kūrinių parodą, veikė kūrybinės dirbtuvės, kuriose norintys pabandė įvairių japoniškų meno rūšių: puošė piešiniais popierinius maišelius, mokėsi suverti „nerikomi“ vėrinius, darė popierinius žibintus ir kt. Po to surengti pietūs „ant žolytės“ irgi pagal Tekančios saulės šalies tradicijas.

Projekto laureatais tapo mūsų gimnazijos abiturientė Ainė Drėlingytė ir „Kranto“ progimnazijos septintokė Ieva Narutavičiutė. Merginos apdovanotos už nupieštas vėduokles. Įteikti padėkos raštai mokytojams už mokinių parengimą ir mokykloms už bendradarbiavimą siekiant ugdyti toleranciją ir kūrybiškumą pasitelkiant Japonijos menus bei kultūrą.

TŽG „Nihon“ būrelio nariams, kurie nuoširdžiai žavisi Tekančios saulės šalimi, buvo labai smagu sulaukti bičiulių, kurie taip pat „susirgo“ Japonija.

Elė Kakanauskienė

Gimnazistas pelnė medalį

DSC 0253 SmallGegužės 4 dieną Kaune, Aleksandro Puškino gimnazijoje, vyko trisdešimtosios mokinių geografijos olimpiados respublikinis turas. Pirmajame rajonų lygmens ture dalyvavo apie 1200 jaunųjų geografų. Į respublikinį turą pateko tik devyniasdešimt geriausiųjų. Trys iš jų - Audrius Stankus, Vaiva Nostytė ir Gabija Miliūtė – Telšių Žemaitės gimnazijos gimnazistai. Olimpiadai juos paruošė TŽG geografijos mokytoja Aurelija Šviežikienė. Tačiau į Kauną nuvyko tik du - V. Nostytė nedalyvavo. Jaunieji geografai rungėsi tris dienas. Be visokių teorinių ir praktinių užduočių, geografinių tyrimų virtualioje erdvėje, reikėjo dalyvauti ir orientavimosi varžybose Kauno mieste.

Abiturientas A. Stankus pelnė trečią vietą respublikoje ir apdovanotas bronzos medaliu. Tai jau antras Audriaus medalis – bronza Respublikinėje jaunųjų geografų olimpiadoje jis pelnė ir praėjusiais metais. Pasak mokytojos A.Šviežikienės, šių metų olimpiada įrodė ,kad geografija –„vyriškas“ mokslas. Nors respublikiniame ture dalyvavo nemažai merginų, jos atsiliko – pirmąsias dvidešimt šešias vietas pasidalijo vaikinai.

Elė Kakanauskienė

Dovana karpiams – gyvybė ir pavasaris

IMG 0412 SmallKaip ir kasmet, gegužės pradžioje Telšių Žemaitės gimnazijos (TŽG) gimnazistai, mokytojos Elės Kakanauskienės paraginti, surinko 70 eurų ir išpirko iš „Maximos“ parduotuvės akvariumo keturiolika mirčiai pasmerktų karpių. Žuvis paleido į Masčio ežerą, tradicinėje vietoje – prie tiltelio per Telšės upeliuką.

Prisiminkite - 2016 metų akcijoje už septyniasdešimt vieną eurą buvo išpirkta gyvybė dvidešimt dviem karpiams. Tai darydami mokiniai prisiminė Tekančios saulės šalį – Japoniją . Šioje šalyje karpis yra laikomas vyriškumo simboliu ir yra karių – samurajų gerbiama žuvis. Žuvis japonams šventa. Per Koinobori šventę (ji vyksta gegužės penktą dieną) japonų šeimos, kuriose auga berniukai, puošia savo namus karpių formos aitvarais – tiek aitvarų, kiek šeimoje auga berniukų.

Karpius gimnazistai laisvino tryliktąjį kartą. Kiekvienas gyvas padaras turi teisę gimti, gyventi ir būti laisvas. Juo labiau neturėtų būti kankinamas, kaip kankinami karpiai didžiųjų prekybinių centrų akvariumuose. Žuvys nebylios, tačiau apdraskytos mirties kameroje(akvariume) atrodo liūdnai ir išsigandusios. Kas gali pasakyti, kad jie nejaučia savo likimo?

Elė Kakanauskienė

Pirmoji virtuali visuotinė lietuvių kalbos viktorina

Gegužės 7 d. įvyko pirmoji virtuali visuotinė lietuvių kalbos viktorina. Šias kalbos varžytuves, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną surengė Lietuvių kalbos draugija. Viktorinoje buvo kviečiami dalyvauti visi pasaulio lietuviai be jokių išimčių. Iš viso dalyvavo 1239 asmenys, tarp jų 31 iš Telšių. Smagiausia, kad didžioji dalis telšiškių iš Žemaitės gimnazijos.

Visa IId klasė ir jų auklėtoja per lietuvių k. pamoką savo išmaniuosiuose telefonuose atsakinėjo į viktorinos rengėjų pateiktus klausimus: antrokams tai buvo mankšta ruošiantis pasiekimų patikrinimui, o mokytojai – smagus žaidimas. Visiems kartu tai tapo nauju, paveikiu, visus sudominusiu lietuvių kalbos mokymosi metodu.

Visai neseniai paaiškėjo nugalėtojai – jų iš viso buvo 34. Tarp jų ir lietuvių k. mokytoja, IId auklėtoja S. Albrikienė, sulaukusi dovanų ir padėkos žodžių iš Lietuvių kalbos draugijos. Kitais metais ši viktorina vėl bus organizuojama, tad visi kviečiami išbandyti savo jėgas, pasitikrinti, kaip pažįsta bendrinės lietuvių kalbos sistemą, jos išgales.

Pirmosios gimnazijos Telšiuose 100 - mečio paminėjimo šventė

444444 SmallBalandžio 28 d. Žemaitės gimnazijoje rinkosi įvairių laidų abiturientai, mokytojai, svečiai. 100 - mečio šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Šv. Mišias už visus esamus ir buvusius gimnazijos mokytojus, mokinius, bendruomenės narius aukojo bažnyčios klebonas, prelatas Juozas Šiurys. 100 - mečio renginys gimnazijoje prasidėjo dirbusio gimnazijoje ( 1920–1923 m.) mokytojo Vydūno giesme „Lietuvai“ ir „Maldos“ žodžiais. Renginį vedė 2010 metų abiturientė Viktorija Bružaitė, 2008 metų abiturientas Tadas Jovaiša, 2015 metų abiturientas Romanas Klingeris ir III a klasės gimnazistė Emilija Gailiūtė. Šventės meninėje programoje skambėjo gimnazisto - poeto Vytauto Mačernio eilės, šoko, dainavo , grojo buvę ir esami mokiniai. 100-mečio renginio svečius pasveikino gimnazijos direktorius Žydrūnas Želnys, o vedėjos Viktorijos perskaitytas mokytojos (1939 metų gimnazijos absolventės) Stasės Kochanauskaitės sveikinimas suteikė jaunatviško optimizmo. Jautriai buvo išklausytas, ilgus metus Žemaitės vidurinei mokyklai vadovavusios direktorės Irenos Parakininkienės sveikinimas. Gimnazijos bendruomenę sveikino Lietuvos Seimo nario Valentino Bukausko atstovė - sekretorė Telšiuose Laima Jurytė-Zakarauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistė Regina Pocienė, Telšių savivaldybės metas Petras Kuizinas, savivaldybės direktorius Saulius Urbonas, Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėja, buvusi gimnazijos absolventė Danutė Mažeikienė. Legendinio gimnazijos orkestro vadovo Konstantino Dobrovolskio sūnus Romualdas Dobrovolskis mokyklai padovanojo porą muzikos instrumentų. Iš tolimų Jungtinių Amerikos Valstijų atvykusi 1968 metų 11 klasės mokinė Laima Širvinskaitė-Apanavičienė nuoširdžiausius linkėjimus perdavė nuo 1941 metais baigusio absolvento, vėliau Ilinojaus universiteto chemijos profesoriumi tapusio Broniaus Jašelskio. Profesorius nepamiršo savo mokyklos ir įkūrė stipendijų fondą dabartinių gimnazistų studijoms remti. Ponia L. Apanavičienė nudžiugino žinia, kad profesorius B. Ješelskis padidino stipendijų fondą. Į šventinį renginį atvykęs dirbusių gimnazijoje (1939-1949 m.) mokytojų Valiušaičių, kuriems suteiktas Pasaulio Teisuolių vardas, giminaitis Vidmantas Valiušaitis pasidalijo atsiminimais apie dėdę matematikos mokytoją Bronių Valiušaitį, jo prasmingus darbus. Prisiminimais apie pirmąjį gimnazijos direktorių A. Simaitį dalijosi jo dukterėčia Irena Simaitytė-Norvaišienė. Rašytojas Danielius Mušinskas(1969 metų absolventas) ir kiti buvę gimnazijos auklėtiniai dalijosi savo mokyklinių metų išlikusiais įspūdžiais, linkėjo gimnazijos bendruomenei sėkmingo naujojo šimtmečio.

Po renginio šventės dalyviai vaišinosi kava, saldumynais, aplankė savo klases, susitiko su mokytojais, klasės draugais, įsiamžino prie 100 - mečio arkos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems organizuoti renginį, visiems atvykusiems i gimnazijos 100 - mečio šventę „Mūsų istorija – mokyklos istorija“.

Malonūs prisiminimai iš Telšių Žemaitės gimnazijos 100- mečio šventės

foto SmallTurėjau garbės ir malonumo šeštadienį (balandžio 29 d.) dalyvauti Telšių Žemaitės gimnazijos 100 metų sukakties minėjime. Gimnazijos vadovybės atidumo dėka buvau pakviestas kaip atstovas šeimos mokytojo, kurio gerą vardą gimnazija atsimena iki šiol. Nepaisant to, kad jis mirė 1981 m., o toje gimnazijoje dirbo 1939-1949 m., t.y. pačiu sudėtingiausiu istorijos momentu, kai Lietuva patyrė viena po kitos tris okupacijas - bolševikų, nacių ir vėl bolševikų.

Tas asmuo buvo Bronius Valiušaitis(1898-1981), matematikos mokytojas, mano dėdė. Buvo labai malonu patirtį, kad jo vardas iki šiol neužmirštas ir minimas su pagarba, kaip puikaus matematikos mokytojo, teisingo žmogaus, išmintingo auklėtojo. Perdaviau nuoširdžią padėką mokyklos vadovybei ir padovanojau knygą "Valiušaičiai: 400 metų istorijoje", kur Broniaus Valiušaičio asmenybė ir veikla gana plačiai aprašyta.

Labai patiko Gimnazijos 100-mečio.minėjimo programa. Užtruko ilgai, kokias 3 valandas, bet neprailgo, nes visa programa buvo parengta ne samdytų atlikėjų, o pačios gimnazijos bendruomenės. Pradedant žavingais ir inteligentiškais programos vedėjais (Viktorija Bružaitė, vyruko pavardės neįsidėmėjau, jie abu prieš keletą metų baigė šią gimnaziją) ir baigiant dainininkais, šokėjais, muzikantais, skaitovais. Viską atliko patys - ir moksleiviai, ir mokytojai, ir neseniai mokyklą baigusių laidų abiturientai, ir net prieš kelis dešimtmečius čia besimokiusieji. Kaip įdomu ir smalsu matyti kūrybinį ir intelektualinį bendruomenės potencialą! Ir reikia pripažinti, kad jis aukštas!

Jau lauke svečius pasitiko puikus gimnazijos orkestras. O programos įvairovė parodė, kad gimnazija stipri ne tik muzikine kultūra, režisūriniais ir literatūriniais gebėjimais (vykusiai programai buvo pritaikyta V. Mačernio poezija, bet saikingai, neperkrauta), bet ir draugiška solidarumo dvasia. Tiesiog buvo labai šiltas ir malonus renginys.

Labai ačiū Aina Siaulyte už pakvietimą ir prašau perduoti mano padėką kitiems gimnazijos atstovams, kurių neturiu tarp FB draugų.

Kad dar ne vieną šimtą metų Telšių Žemaitės gimnazija gyvuotų!

Vidmantas Valiušaitis

Gimnazistų sėkmė konkurse „Jūrų keliais - 2018“

31823849 2133068136923962 7837796689309073408 n2018 balandžio 27 dieną Klaipėdoje vyko respublikinis konkursas „Jūrų keliais - 2018“, kuriame dalyvavo Žemaitės gimnazijos IV – III klasių mokinių komanda. Šį renginį 10 metų organizuoja Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Konkurse varžėsi 12 moksleivių komandų iš įvairių Lietuvos gimnazijų. Azartiškas ir linksmas moksleivių konkursas „Jūrų keliais“ šiemet jubiliejinis, jo atidarymas vyko skvere prie burlaivio „Meridianas“.

Po atidarymo šventės Lietuvos gimnazijų komandos žygiavo į Jūreivystės mokyklą, kur jų laukė nemenki iššūkiai. Komandų nariams teko parodyti savo sugebėjimus dujų labirinte, navigaciniame treniruoklyje, baseine užsiropšti ant gelbėjimosi plausto, suteikti pirmąją pagalbą užspringusiam žmogui, traukti virvę ir kt. Žemaitės gimnazijos komandai šitas konkursas buvo sėkmingas, tapome III vietos laimėtojais ir gavome papildomą nominaciją – kiečiausi žemaičiai.

Geros nuotaikos ir prizų netrūko. Konkurso pabaigoje laukė staigmena Uosto direkcija konkurso dalyviams - dovanojo 10 kg sveriantį didžiulį tortą su fejerverkais.

Praėjome vandenį ir dūmus, išgelbėjome nukentėjusius, įveikėme vandenynus ir nugalėjome savo baimes ir nepasitikėjimą. Turbūt nei vienas prizas negali atstoti akimirkų ir bendrystės jausmo, kurį pajutome šiame konkurse.

Dėkojame gimnazijos karjeros koordinatorei Rositai Gaižauskienei už komandos sutelkimą ir paruošimą konkursui.

Bibliotekoje galima susirasti patikimos informacijos

20180424 124410 SmallBalandžio 23–27 dienomis Lietuvoje vyko Nacionalinė bibliotekų savaitė. Ta proga visuomenei skirti renginiai vyko ir Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje. Vienas iš jų – EBSCO duomenų bazės pristatymas . Šioje bazėje sukaupti patikimi moksliniai straipsniai iš visų mokslo šakų bei viso akademinio pasaulio. Ją prenumeruoja ir ja naudojasi visi žymiausi pasaulio universitetai bei bibliotekos.

Paskutinį balandžio antradienį Bibliografinio skyriaus vedėjos Julitos Švėgždavičienės pakviesti šią bazę visuomenei pristatė ir paaiškino, kaip ja naudotis, Telšių Žemaitės gimnazijos IId klasės gimnazistai Kotryna Dacytė ir Justas Kazėnas. EBSCO duomenys yra prieinami ir K. Praniauskaitės bibliotekos skaitytojams.

Bibliotekos skaitytojai taip pat gali naudotis NAXOS duomenų baze, kurioje sukaupti pasaulio klasikinės muzikos įrašai.

Anglų kalbos mokytoja lė Kakanauskienė

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas

Svečiai

Dabar svetainėje 38 svečiai (-ių) ir narių nėra